Немски език

Обучението е подходящо за ученици до 15-годишна възраст. Разнообразните теми и упражнения адаптирани към децата и тематичните проекти, които развиват творческото мислене при учениците са предпоставки за лесно и бързо усвояване на лексика и граматика. Методиката е комуникативна и развива паралелно всички езикови умения.

Ученици 2-4 клас

Програмата е предназначена за деца от 8 до 10 годишна възраст. За срок от 3 учебни години малките ученици на школа Магнаура придобиват умения за четене, писане, говорене и слушане и усвояват базисните глаголни времена.

Ученици 5-7 клас

Програмата е предназначена за ученици между 11 и 15 годишна възраст. След преминаване на пълния курс, учениците на Магнаура усвояват основните стълбове на немската граматика, придобиват изключително богат речников запас ...

Ученици 8-12 клас

Подготовката в тази възраст е максимално ориентирана към свободно използване на немски език в ежедневни ситуации. В зависимост от езиковото ниво обучението се извършва в курсове по общ немски и сертификатни курсове.