Летни програми

Занималня деца 5-11 год.

Школа Магнаура организира лятна занималня с целодневна или полудневна форма на посещения. Занималнята работи от края на м. май до началото на м. септември. Програмата е подходяща за деца от 5 до 11 годишна възраст.

Интензивен курс 1-4 кл.

Летните курсове по английски език са предназначени за малки ученици.
В продължение на 1 месец децата преговарят и затвърждават учебния материал. Занятията се водят от квалифицирани за работа с малки деца преподаватели...

Интензивен курс 5-7 кл.

Летен курс, в който тийнейджърите заедно с нашите преподаватели учат езика, развиват уменията си за комуникация и провокират своето въображение. Програмата е съобразена с техните потребности и интереси и ги стимулира да ...

Интензивен курс 8-12 кл.

Предсертификатните програми на школа МАГНАУРА запознават учениците с формата и отделните компоненти на сертификатите на Cambridge University. Програмата е фокусирана върху граматика и лексика, умения за четене и слуша...