Френски език

Учениците овладяват постепенно и задълбочено езикa и придобиват умения за четене и слушане с разбиране, писмено изразяване и устна комуникация. Обучението по френски език е съобразено с изискванията на Европейската езикова рамка като в края на всяко ниво се полага тест и се получава сертификат.

Ученици 2-4 клас

Програмата е предназначена за деца от 8 до 10 годишна възраст. За срок от три учебни години малките ученици на школа Магнаура придобиват умения за четене, писане, говорене, слушане и усвояват основните глаголни времена....

Ученици 5-7 клас

Програмата е предназначена за ученици между 11 и 15 годишна възраст. След преминаване на пълния курс, учениците на Магнаура усвояват основните стълбове на френската граматика, придобиват изключително богат речников запас...

Ученици 8-12 клас

Програмата е предназначена за ученици 8 - 12 клас. Подготовката в тази възраст е максимално ориентирана към свободно използване на френски език в ежедневни ситуации. В зависимост от езиковото ниво обучението се извършва...