Курсове за деца и ученици
Новини
Велико Търново
Новини
Благоевград

Езикови курсове

Школа Магнаура предлага дългосрочни и краткосрочни програми за изучаване на английски, френски, немски, испански и руски езици съгласно Европейската езикова рамка. Обучението дава възможност за отлични езикови познания, свободно ползване на езика и богата обща култура. Крайната цел е учениците от малки да привикнат към международните критерии за оценяване, да изградят успешни изпитни навици и да завършат пълния курс на обучение с безсрочен международен сертификат.

Английски език

Курс за деца и ученици от м. октомври до м. май/юни. Използват се интерактивни учебни системи на водещи издателства. Развиват се компетенции в четирите речеви умения - четене, писане, слушане и говорене. Текущ тестови контрол и подготовка ориентирана към изпити за придобиване на престижните сертификати на University of Cambridge ESOL Examinations.

Немски език

Обучението е подходящо за ученици до 15-годишна възраст. Разнообразните теми и упражнения адаптирани към децата и тематичните проекти, които развиват творческото мислене при учениците са предпоставки за лесно и бързо усвояване на лексика и граматика. Методиката е комуникативна и развива паралелно всички езикови умения.

Испански език

Целогодишен курс за ученици по съвременна и модерна методика за изучаване на испански език. Основна цел е достигане на комуникативни умения, отговарящи на определеното според Европейската езикова рамка ниво.

Френски език

Учениците овладяват постепенно и задълбочено езикa и придобиват умения за четене и слушане с разбиране, писмено изразяване и устна комуникация. Обучението по френски език е съобразено с изискванията на Европейската езикова рамка като в края на всяко ниво се полага тест и се получава сертификат.