Испански език

Целогодишен курс за ученици по съвременна и модерна методика за изучаване на испански език. Основна цел е достигане на комуникативни умения, отговарящи на определеното според Европейската езикова рамка ниво.

Ученици 2-4 клас

Програмата е предназначена за деца от 2 до 4 клас (8-10 г). За срок от 3 години те придобиват умения за четене, писане, говорене и слушане и усвояват основните глаголни времена. Въвеждането в езика става с помощта на заб...

Ученици 5-8 клас

Програмата е предназначена за ученици между 11 и 14 годишна възраст. След преминаване на пълния курс учениците усвояват основните стълбове на испанската граматика, придобиват изключително богат речников запас и умения да...

Ученици 9-12 клас

Програмата е предназначена за ученици 9 - 12 клас и възрастни. Базирана е на учебната система Nuevo Ven. След преминаване на пълния курс се придобиват отлични комуникативни умения и стабилно се усвоява испанската грамати...