Курсове за деца и ученици

Езикови курсове

Школа Магнаура предлага дългосрочни и краткосрочни програми за изучаване на английски, френски, немски, испански и руски езици съгласно Европейската езикова рамка. Обучението дава възможност за отлични езикови познания, свободно ползване на езика и богата обща култура. Крайната цел е учениците от малки да привикнат към международните критерии за оценяване, да изградят успешни изпитни навици и да завършат пълния курс на обучение с безсрочен международен сертификат.

Полудневна занималня

Занималнята работи на две смени – сутрин /8:00–13:00/ и след обяд /13:00– 18:00/, в зависимост от смяната на децата в училище. Ние се грижим за вземане и водене на децата от/до училище, подготовка на уроците за следващия...

БЕЛ и матаматика - 7 кл.

Курсовете за кандидат-гимназисти в школа Магнаура са изцяло съобразени с изискванията на МОМН и формата на конкурсните изпити след 7 клас.

Зрелостни изпити Подготовка за ВУЗ

Школа Магнаура провежда курсове, съвместяващи подготовка за матури и кандидатстудентски изпити по БЕЛ, английски език, математика, история, география. Подготовката е съобразена с изискванията на МОМН и форматите на изпитите във ВУЗ.