Английски език

Курс за деца и ученици от м. октомври до м. май/юни. Използват се интерактивни учебни системи на водещи издателства. Развиват се компетенции в четирите речеви умения - четене, писане, слушане и говорене. Текущ тестови контрол и подготовка ориентирана към изпити за придобиване на престижните сертификати на University of Cambridge ESOL Examinations.

Деца 4-6 години

Програмата е предназначена за деца на възраст 4-6 години. Подготовката е базирана на учебна система Happy Hearts. Учебният материал се представя чрез мултимедийни продукти и интерактивна бяла дъска.

Ученици 1-3 клас

Програмата е предназначена за деца от 6 до 9 годишна възраст. Въвеждането в езика става с помощта на учебната система Fairyland. Обучение с традиционно използване на учебник в съчетание с интерактивна бяла дъска.

Ученици 4-7 клас

Програма осигуряваща необходимата за тинейджърите мотивация да учат и да практикуват придобитите знания. Съдържанието на темите и разглеждането им е предназначено да съответства на интересите и опита на учениците.

Ученици 8-12 клас

Подготовката в тази възраст е максимално ориентирана към свободно използване на английски език в ежедневни ситуации. В зависимост от езиковото ниво обучението се извършва в курсове по общ английски и сертификатни курсове...