Контакти

Магнаура В. Търново

гр. Велико Търново
ул. "Славянска" № 2А
тел./факс: 062 / 603 767
мобилен: 0885 613 605; 0896 636 262;
e-mail: office_vt@magnaura.com

Магнаура Благоевград

гр. Благоевград
ул. "Аргир Манасиев" № 1
тел./факс: 073 / 834 545
мобилен: 0885 905 292; 0896 636 270
e-mail: office_blg@magnaura.com