Изпитна подготовка

YLE - aнглийски за деца

Изпитите Young Learners на University of Cambridge са разработени специално за деца на възраст между 8 и 12 години. Предлагат се на три нива – Starters, Movers, Flyers. Те дават първата положителна представа за междунаро...

FCE, CAE, CPE

Сертификати на University of Cambridge ESOL Examinations са най-престижните международни и безсрочни документи за владеене на английски език. Ежегодно на изпитите се явяват над 2 милиона души в 135 страни по света. Подго...

TOEFL

При кандидатстване във висше учебно заведение в САЩ, Канада, Великобритания или европейски университети, които предлагат обучение на английски език задължително се полага теста ТOEFL. Той проверява езиковите умения и се ...

ILEC и IELTS

ILEC е за студенти по право и практикуващи юристи, които желаят да работят в
сферата на международното търговско право.
IELTS се изисква като доказателство за езикови умения при обучение в САЩ и емиграция в Австралия,...

ZDfB и TestDaF

Подготовката в сертификатните курсовете развива езиковите умения, повишава езиковото ниво и запознава детайлно със спецификата на всяка една от изпитните задачи.Различните изпити на Гьоте-институт се признават в цял свят...

DELF и DALF

Официалните дипломи, които освобождават кандидатите от приемни изпити за френските университети, са DELF и DALF, които се издават от Министерството на образованието във Франция. DELF се разделя на две нива в първа и втор...

DELE

DELE е единственият международен документ, който удостоверява владеенето на испански език като чужд. Издава се от Министерството на образованиетo на Испания. В България изпитите за придобиване на DELE се организират от И...

CELI

Сертификатните изпити Celi към университета в Перуджа оценяват общоезиковите способности на кандидатите и уменията им да си служат с езика на различни нива на общуване: работа, обучение, социална среда.

Изпит на Cambridge за ниво FCE и САЕ

Изпит на Cambridge за ниво FCE ще се проведе във Велико Търново на 04.06.22 г в подготвителен център Магнаура. Информацията може да се види и на сайта на АВО Изпитен център. Краен срок за регистрация 31.03.22 г.