ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Школа Магнаура извършва официални преводи на документи и книжа от български на чужди езици и обратно. Фирмата е оторизирана за тази услуга от Министерство на външните работи с УДОСТОВЕРЕНИЕ № КОА 12 ПР 1501 / 20.02.12

1. ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ
Текстове с обща тематика:  
Базова цена на страница (1800 знака)
- от чужд на български език и обратно -  12 лв
- от чужд на друг чужд език 24 лв
Допълнително заплащане за сложност на текста (В % към базовата цена)
- със специфична тематика (технически, икономически и др.) - 20-30 %
- със сложна тематика (в областта на правото, финансите, научни трудове, медицински документи) - 40-50 %
2. РЕДАКЦИЯ
- от чужд на български език и обратно - 50% от базовата цена
- от чужд на чужд език - 50% от базовата цена
Увеличения на цената в зависимост от:
 • срок за изпълнение
- бърза +50%
- експресна +100%
• езикови групи
- английски, немски, френски, испански, италиански и руски езици - на базова цена за страница
- балкански, славянски, унгарски, португалски и нидерландски езици +30%
- всички останали езици - по договаряне
• заверка на превод
Преведеният документ, подписан и подпечатан на фирмена бланка, заверен с подписа на правоспособен преводач на школа Магнаура го прави легален.

 

2_apostil-zaverka-i-legalizatsiya-na-dokumenti

 

 

 


4_10851072-10761086107510861074108610881080

3. УСТНИ ПРЕВОДНИ УСЛУГИ
Школа Магнаура предоставя услуги в областта на устните преводи: придружаване при бизнес преговори, съдебни дела, превод при нотариални заверки, конференции, телефонни разговори и други специални и извънредни случаи.
- Симултанен:
Извършва се в момента на говоренето. Поради естеството на услугата е важно да направите Вашето запитване и съответно да потвърдите ангажимента поне една седмица предварително, като предоставите при възможност, максимално количество предварителна информация относно терминологията и условията при които ще се провежда съответното мероприятие.  Цената се определя на ден, за екипа.
- Консекутивен:
Превод с изчакване при преговори и семинари. Извършва се от екип от двама преводачи или от един преводач, в зависимост от естеството на работата. Цената се определя на час, в зависимост от естеството на превода и езика.
- Придружаване:
Осигуряване на преводач при осъществяване на контакти, при пазаруване, пътуване, настаняване на чужденци или други ситуации, налагащи познаване на обстановката и езика. Времето, в което преводачът е ангажиран от Вас, се включва в цената, независимо дали има същински превод. Цената се определя на час, за един преводач
 5ljhklk
4. ПРЕВОД НА УЕБ САЙТ
Интернет пространството се превръща в най-мащабното поле за реклама и развитие на Вашия бизнес във всички сектори.
Ако искате предлаганият от Вашата фирма продукт да достигне до потребители от различни страни, школа Магнаура ще преведе Вашия уеб сайт на избран от Вас език в предварително уговорен срок.
Единственото нещо, което трябва да направите, е да се свържете с нас и да ни запознаете с уеб страницата, която желаете да преведем.
 6_images57_01.