От 01.04.19г. стартира обучение с ваучери за самоосигуряващи се и наети на трудов договор лица. Вземете своя ваучер от Бюрото по труда и се запишете на курс в школа Магнаура

Изберете школа МАГНАУРА за обучението с ваучери, защото: 

 •   *Школа Магнаура има опит в обучението по схеми Аз Мога и Аз Мога повече
 •   * Магнаура е одобрен доставчик на обучение по ОП „Развитие на човешките ресурси  2014- 2020“
 •   *Ще учите 300 часа в изцяло присъствен курс по чужд език или 45 часа по дигитални компетентности
 •   *Ще се обучавате по оригинални системи на водещи издателства
 •   *Ще получите материали и тестове за затвърждаване на наученото
 •   *Като знаете параметрите на обучението, ще планирате успешно личните си ангажименти

 • Продължителност: за английски, немски, испански, италиански, френски /нива А1, А2, В1/ - до 10 месеца

за дигитална компетентност /текстообработка, електронни таблици, компютърна презентация/ - до 2 месеца


Посещение:
два или три пъти седмично в извънработно време

 
Място на провеждане:
Велико Търново, ул. Славянска 2А, тел.: 062 603 767/ 0885 613 605

 
Как да се запишете:
 

 1. 1. С уведомлението, получено от БТ, заповядайте в нашия офис
  2. Договаряме условията на курса, подписвате договор за ангажимента си по програмата
  3. Внасяте вашето съфинансиране в размер на 50% от стойността на ваучера (допуска се разсрочване)
  4. Правите входящ тест, ако имате ниво различно от начално


Очакваме Ви!