На 4 юни 2022г. в школа Магнаура, Велико Търново ще се проведе изпит на Кеймбридж - FCE (ниво В2). На тази изпитна дата могат да се явят и външни кандидати. Краен срок за регистрация - 10.04.2022г.