ИЗПИТИ ПО НЕМСКИ ЕЗИК  - ZDfB и TestDaF

Езиковите сертификати на Goethe Institut са най-разпространените и престижни документи за владеене на немски език по света.   Те дават възможност на притежателите си да докажат високо ниво на владеене на езика, да кандидатстват в престижни колежи и университети в немско-говорящите страни и да се реализират в професионалната сфера, която са избрали.
За кого са подходящи:
Програмата подготвя ученици, студенти и възрастни за покриване на езиковите сертификати на Goethe Institut.  Необходимо ниво по Общата европейска езикова рама - В1.
За какво служата сертификатите на Goethe Institut:
- за кандидатстване в университет
- за изграждане на престижна кариера.
- доказва по категоричен начин високото ниво на владеене на езика
Какъв е формата на изпитите:
Изпитите се състоят от четири изпитни елемента - четене, слушане, писане, говорене, всеки от които е с различна продължителност.
nemski2012
 ВИДОВЕ СЕРТИФИКАТНИ КУРСОВЕ:
1. Goethe Zertifikat B2 - ZDfB
(Zertifikat Deutsch für den  Beruf)
Zertifikat Deutsch für den  Beruf  отговаря на четвъртата степен (В2) по шестстепенната скала за отчитане  нивото на развитие на уменията на Общоевропейската езикова рамка и предполага самостоятелно владеене на езика. Признава се от работодатели и образователни институции като доказателство за ниво на владеене на езика над средното и намира изключително кариерно приложение за специалисти с висше образование.
УЧЕБЕН ПРОЦЕС:
- учебният материал за едно ниво се покрива за 160-180 учебни часа
- 1 учебен час е с продължителност 45 минути
- вариантите за учебните занятия са:
   през седмицата  2x3 уч.ч. или през почивните дни 1x4 уч.ч.
УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ:
- учебник Blick
- учебна тетрадка
- Hueber Wörterbuch
КАКВО ПРЕДЛАГА СИСТЕМАТА BLICK:
Обръща се специално внимание на всяка една от техниките, необходими за попълване на такъв вид тестове.
- затвърждаване на ключовата граматика и лексика необходима за покриване на съответното ниво.
- тестват се всички умения на учениците за успешно справяне с различните тестови задачи /Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen /.
И ОЩЕ ...
- усъвършенстване на граматичната и лексикална коректност на учениците с помощта на допълните пособия: Grammatik in Feldern und Hueber Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache  - система от практически тестове, които се провеждат периодично през цялата учебна година с цел подготовка на курсистите за специфичния формат на изпита
- 10 тренировъчни изпита, провеждани през учебната година и 1 пробен изпит непосредствено преди яваване на изпита за сертификат, които поставят курсистите в автентична среда и тренират уменията им за боравене със специфичния формат /времетраене на отделните секции, бързина на попълване на отговорите/
СЛЕДВАЩ ЕТАП:
Курсистите на школа Магнаура продължават подготовката си в сертификатен курс TestDaF.    
2. Сертификатен курс - TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache)  
TestDaF е езиков изпит на напреднало ниво. По шестстепенната скала за отчитане  нивото на развитие на уменията на Общоевропейската езикова рамка той покрива нивата В2 до С1 и е признат от всички висши учебни заведения в Германия като достатъчно условие за допускане до следване в тях. 
TestDaF е изпит, адресиран към студенти, които искат да продължат следването си в Германия и имат нужда от документ удостоверяващ техните знания по езика на високо ниво. Явяването на изпита може да стане в България. Test DaF e ekвивалентен с DSH и освобождава кандидатите от полагане на DSH в Германия. DSH може да се положи само във висши училища и университети в Германия. TestDaF няма давност.
УЧЕБЕН ПРОЦЕС:

- учебният материал за едно ниво се покрива за 60-80 учебни часа
- 1 учебен час е с продължителност 45 минути
- вариантите за учебните занятия са:
   през седмицата  2x3 уч.ч. или през почивните дни 1x4 уч.ч.
УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ:
- учебник Blick, Fit für den Test DaF
- учебна тетрадка 
- Grammatik in Feldern 
1blick
2blic
3hueber-blick-3_leahrbuch2012
12916965n