ИЗПИТИ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК - CELI

Сертификатните изпити Celi (Certificazione della Conoscenza della Lingua Italiana) към университета в Перуджа оценяват общоезиковите способности на кандидатите и уменията им да си служат с езика на различни нива на общуване: работа, обучение, социална среда.

Провеждат се в пет последователни нива на Celi, съответстващи на Общата Европейска езикова рамка.  Изпитът за този сертификат може да се положи в Италианския културен институт в София (www.iic-sofia.com). Сесиите за полагане на изпита са две в годината - юни и ноември.  За кандидатстване във ВУЗ е необходим Celi3.

miniatura

 

italianski