ИЗПИТИ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК - DELE

Документа DELE е официална диплома, валидна в цял свят и удостоверяваща владеенето на испански език. Издава се от Министерството на образованиетo на Испания. В България изпитите за придобиване на DELE се организират от Институт Сервантес-София.

За кого са подходящи:
Тези курсове са подходящи за ученици, студенти и възрастни, които планират да се явят на изпити за испанска диплома. Необходимо ниво по Общата европейска езикова рамка – В1.
За какво служат дипломите:
-
за прием в частни и държавни учебни заведения и университети
- за заемане на работни длъжности в държавната администрация, търгоски фирми
- за кандидатстване за стипендии или субсидии от различни институции
- за  учебни визи за Испания, поради високото ниво на езикова компетентност
Какъв е формата на изпитите:
- Изпитите се състоят от пет изпитни части: четене на текст с разбиране, писане на съчинение, слушане на текст с разбиране, граматика и лексика, устен изпит. Те се провеждат два пъти в годината в изпитни сесии през май и ноември.
- Дипломите се издават за три нива: DELE Inicial  (начално ниво); DELE Intermedio (средно ниво); и DELE Superior (ниво за напреднали).

 tova_e_2012_01

ВИДОВЕ СЕРТИФИКАТНИ КУРСОВЕ:

1. Сертификатен курс DELE Intermedio

Курсът е предназначен за хора, които имат желание да се явят на изпита DELE Intermedio. Те трябва да са преминали задължително през курс от ниво B2 според Общата европейската езикова рамка. Работи се по учебника Preparación al Diploma de Español Nivel Intermedio на издателство Edelsa. По време на курса се развиват основните елементи на изпита (разбиране при четене, писмено изразяване, разбиране при слушане, граматика и лексика и устно изразяване), като в хода на занятията се обогатяват и затвърждават знанията на учещите. Основните теми, които курсът обхваща са: гастрономия - храни и напитки, свободно време и спортове, работа и образование, кино, телевизия, литература и театър, здраве, болести и медицина, природа и околна среда, дрехи и жилище.

2. Сертификатен курс DELE Superior

Курсът е предназначен за хора, които имат желание да се явят на изпита DELE Superior. Те трябва да са преминали задължително през курс от ниво C2 според Общата европейска езикова рамка. Работи се по учебника Preparación al Diploma de Español Nivel Superior на издателство Edelsa. По време на курса се развиват основните елементи на изпита (разбиране при четене, писмено изразяване, разбиране при слушане, граматика и лексика и устно изразяване), като в хода на занятията се обогатяват и затвърждават знанията на учещите. Основните теми, които курсът обхваща са: средства за комуникация, история и изкуство, чувства, поверия и ценности, наука и техника, човекът и обкръжението му, икономика и икономическо развитие.

1_dele_b1_2

2_dele_superior