ИЗПИТИ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК - DELF и  DALF

DELF и DALF са официални дипломи, издавани от френското Министерство на Образованието за удостоверяване на уменията по френски език на чуждестранни кандидати. За кандидатстване във френски университет се изисква или диплома DELF B2, или диплома DALF C1. Kандидатът може да се запише за изпит по избор, в зависимост от нивото си.

За кого са подходящи:
Тези курсове са подходящи за ученици, студенти и възрастни, които планират да се явят на изпити за френски дипломи. Необходимо ниво по Общата европейска езикова рамка– В1.
За какво служат дипломите:

- за кандидатстване във френски университети
- за заемане на престижни работни длъжности
- за доказване на високото ниво на владеене на езика
Какъв е формата на изпитите:
На всяко ниво се оценяват четири типа умения: разбиране на устна реч и изразяване на устна реч, разбиране на писмена реч и изразяване на писмена реч.
Изпитните сесии са два пъти годишно – през януари и през юни или юли и се администрират от Френския културен институт.

  

СЕРТИФИКАТНИ КУРСОВЕ DELF - DALF
DELF доказва възможността за общуване на френски език устно и писмено в ситуации от ежедневието и включва общо познаване на френската култура и франкофонията, както и начално познаване на специализирана лексика. 
Следващото ниво на обучение е за придобиване на дипломата DALF, която освобождава кандидатите за френските университети от изпит по френски език.

diplomi-po-frenski-ezik
 
  • УЧЕБЕН ПРОЦЕС:
- подготовката за изпита се покрива за 100 часа
- 1 учебен час е с продължителност 45 минути
- вариантите за учебните занятия са:
   през седмицата 2х3 уч.ч. или през почивните дни 1х4 уч.ч.
УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ:
- учебни помагала на издателство Didier
- CD-ROM за допълнителни практични упражнения, като резултатите от тези упражнения се изпращат на преподавателя on-line за проврка
- допълнителни книжни и интернет базирани материали за практическа подготовка

КАКВО ПРЕДЛАГА УЧЕБНАТА СИСТЕМА:
- достъпно представяне на изискванията за покриване на четирите компонента на изпита (четене, слушане, говорене и писане)
- въвеждане на всеки компонент чрез упражнения (Pour vous entraîner),  развиване на  уменията на кандидата и възможност на кандидатите да проследят своя прогрес за съответния компонент
- множество примерни и практически задачи по всичките четири компонента от изпита съгласно изискванията на Общата европейска езикова рамка CIEP
- възможност за Internet мониторинг на прогреса на всеки един курсист чрез on-line изпращане на резултатите от упражненията на преподавателя
- скала за оценяване съобразно новия интернет базиран вариант на изпита
- 8 мини теста (Exemples d’épreuves)
- 1 цялостeн тест (Sujet d’examen)

 1_new2
 2_dalf-c1-c2-book-with-cd_640