ЛЕТНИ  ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ЗА  8-12 КЛАС И СТУДЕНТИ


Летните курсове по чужд език са предназначени за гимназисти и студенти. В продължение на 1 месец, курсистите затвърждават учебния материал и усъвършенстват уменията за четене, писане, говорене и слушане. Програмата е съобразена с техните потребности и им дава възможност за бърз напредък през ваканцията. Обучението се предлага в 2 нива.

1. Начинаещи:
Курсът е подходящ за ученици и студенти, чието езиково ниво е А1 и А2 по Общата европейска езикова рамка. Програмата предвижда овладяване на граматиката и лексиката за съответното езиково ниво.  Възможност за допълнителна самостоятелна работа с интерактивни мултимедиини продукти за затвърждаване на наученото.
Целта на курса е  целенасочено развиване на умения за ефективна комуникация на английски език.
Учебни материали необходими за обучението - учебник, учебна тетрадка и CD-ROM.
Продължителност - един месец (3 х 5 уч.часа/седмично)
2. Напреднали:
 Учебната програма на школа МАГНАУРА запознават курсистите с формата и отделните компоненти на сертификатите на Cambridge ESOL.   Курсът preFCE дава възможност за плавен преход между общият английски и специфичната и профилирана изпитна подготовка. Програмата е фокусирана върху затвърждаване на граматически структури, натрупване на голям лексикален запас, упражнения върху писмена и устна комуникация.
Целта на обучението е запознаване с основните особености на изпитния формат на Cambridge University, упражняване в отделните му компоненти и запознаване със стратегии за успешно полагане на изпита.
Продължителност - един месец (3 х 5 уч.часа/седмично)
imagescal22no3
16_istock_000017007129xsmall_01

СЛЕДВАЩ ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ:
Курсистите продължават обучението си в следващо ниво или в целогодишните сертификатни курсове на школа Магнаура.