ЛЕТНИ ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ЗА 1-4 КЛАС

Летните курсове по чужд език са предназначени за малки ученици. В продължение на 1 месец  децата преговарят и затвърждават учебния материал. Занятията се водят от квалифицирани за работа с малки деца преподаватели. Лятната програма се предлага в 2 нива. 

1. Начинаещи:
Курсът е подходящ за деца, които не са изучавали допълнително езика в школа Магнаура. Програмата предвижда покриване на езиково ниво  за съответната възраст. Изключително атрактивен начин на обучение с използване на иновативната интерактивна бяла  дъска. Чрез забавни и стимулиращи занимания, децата  усвояват езика и добиват увереност да го  ползват.
Целта  на курса е  учениците да достигнат нивото на своите връстници от школа Магнаура.
Учебни материали необходими за обучението - електронен учебник и учебна тетрадка. 
Продължителност - един месец (3 х 3 уч.часа седмично)

2. Напреднали:
Учебната програма дава възможност на децата да преговорят и затвърдят наученото през годината. Насочена е изключително към развиване на комуникативни умения, обогатяване и разширяване на знанията. Mалките ученици обогатяват речниковия си запас, развиват логическото си мислене и упражняват граматически конструкции.
Целта на обучението е да се помогне на децата да достигнат международни стандарти на владеене на английски език и да ги подготви за важни изпити по езика в бъдеще.  След завършване на курса, учениците могат да се  явят на  детските изпити на Cambridge ESOL - Starters, Movers и Flyers.  Авторитетните сертификати на Cambridge ESOL мотивират децата и те продължават с още по-силно желание изучаването на английски език.
Продължителност - един месец (3 х 3 уч.часа седмично)

 


СЛЕДВАЩ ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ:
След летния курс, учениците продължават обучението си в следващо ниво на целогодишните курсове на школа Магнаура.


 slonche
img_tools.php_02