Кандидатстудентска подготовка по изобразително изкуство-специалност Архитектура

Ако вие сте творчески натури с креативно мислене за съвременния архитектурен дизайн и мечтата ви е да станете архитект - ние ще ви помогнем да успеете!

Курсът е организиран в три модула, които дават познанията необходими за успешното полагане на кандидатстудентските изпити по рисуване и цветна задача в УАСГ. Изучават се фундаменталните принципи и техники на рисуването и цветознанието, което прави курса полезен и за кандидатстуденти за ВУЗ по изкуствата.
Курсът се състои от следните модули:
1. Перспективна задача (геометрични тела)
- Основни понятия в перспективата
- Перспективни системи
- Основни принципи на проектирането
- Рисуване на геометрични тела, включващо сечения и ротация.
2. Цветна задача - композиционни и цветови решения на плоски геометрични фигури
3. Рисуване
- Рисуване на гипсов капител (йонийски, дорийски и коринтски от натура).
- Ротация и сечение.
Учебен процес:
Занятията се провеждат един път седмично по 6 часа.
Продължителността на курса е 120 учебни часа (целогодишно)
ПОДГОТОВКАТА В ШКОЛА МАГНАУРА ВИ ГАРАНТИРА УСПЕШНО ПОЛАГАНЕ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИТЕ ИЗПИТИ.
image
013181751_640
new_640