МАТЕМАТИКА

Обучението е съобразено с изискванията на МОНМ за матурата по математика и на ВУЗ- зовете за кандидатстудентските изпити.
Заниманията започват с тест по Математика, който установява както знанията, така и съществуващите пропуски по изучавания в предходните години материал по предмета.

КАНДИТАТСТУДЕНТСКИ ПО МАТЕМАТИКА-двугодишен
Специализиран курс, в 180 учебни часа, включващ два модула:
- 80 часа предговор върху изучения материал ПРЕЗ ПЪРВАТА ГОДИНА и
- 100 часа ПРЕЗ ВТОРАТА ГОДИНА - решаване на конкурсни задачи, стратегии за постигане на максимален брой точки.
КАНДИТАТСТУДЕНТСКИ ПО МАТЕМАТИКА-едногодишен
Специализиран курс, в 180 учебни часа, включващ два модула:
- 90часа предговор върху изучения материал и
- 90 часа решаване на конкурсни задачи, стратегии за постигане на максимален брой точки.
ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА ПО МАТЕМАТИКА-едногодишен
Специализиран курс, в 120 учебни часа, включващ два модула:
- 90часа предговор върху изучения материал и
- 30 часа решаване на матуритетни задачи, подреждане на писмената работа, стратегия за постигане на максимален брой точки.
И ОЩЕ...
Подготовката включва:
- пробни изпити
- проверка на домашни работи
- консултации по учебния материал
- теоретични замимания по всяка тема
- практическо решаване на тестове към нея
- коментар на отговорите и въпросите към всяко едно упражнение
ПОДГОТОВКАТА В ШКОЛА МАГНАУРА ВИ ГАРАНТИРА УСПЕШНО ПОЛАГАНЕ НА МАТУРАТА И ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИТЕ ИЗПИТИ.
1883e038c00f66309f0c414d9149b5361121069836 
 mathematics-150x150
 mat