ИСТОРИЯ


Кандидатстудентският курс по история на България предлага задълбочена подготовка по отделните теми включени в конспектите на основните университети в страната. Основната цел е учениците да получат обективна представа за университетските изисквания и критерии, както и за своето реално ниво чрез оценяване на теми и на тестове. Темите се съобразяват всяка година с промените в конспектите на университетите.

Курсът включва следните модули:
 1. Средновековна българска история (от ранната история на славяни и прабългари до XVII век)
2. Нова и най-нова българска история ( от XVIII век до средата на XX век)
3. Предвидени са учебни часове за запознаване с особеностите на тестовата система за кандидатстване и попълване на няколко примерни теста в реално време и с реално оценяване.
Учебан процес:
Занятията се провеждат един път седмично по 6 часа
Продължителността е 120 учебни часа (целогодишно)
Курсът се води от университетски специалисти, като всеки от тях представя и анализира материал върху периода, в който специализират.

istoriq