ОБУЧЕНИЕ  ПО ПРОГРАМА "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА" 

Програмата предоставя възможност на заети лица със средна или по-ниска степен на образование да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на ключови компетенции.
В обученията могат да се включат заети лица, които са:
- на трудов договор в предприятия извън публичната администарция;
- със средна или по-ниска степен на образование.
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" поема 50% от цената на обучението, останалите 50% са предвидени като съфинансиране от страна на обучаемия. Обученията се провеждат в график удобен за обучаемите и при сформиране на група от минимум 10 души.

Предлагаме обучения по ключови компетентности КК2 - Общуване на чужди езици и КК4 - Дигитални компетентности.                                                                                   


1. Общуване на чужди езици

- Английски език - А1, А2, В1
- Английски език - А2, В1, В2
- Английски език - В1, В2, С1
- Немски език - А1, А2, В1
- Немски език - А2, В1, В2                      
- Немски език - В1, В2, С1                      - Испански език - А1, А2, В1
- Френски език - А1, А2, В1
- Италиански език - А1, А2, В1
- Руски език - А1, А2, В1
- Гръцки език - А1, А2, В1  
- Турски език - А1, А2, В1 

 

news-logo-230x155

2. Дигитална компетентност

- Работа с основни текстообработващи програми

- Работа с електорнни таблици

- Компютърна презентация с POWERPOINT

- Работа в интернет 

Придобива се документ за ниво, съгласно Европейската езикова рамка.


За първоначално записване може да попълните формуляр в офиса или онлайн в нашия сайт:  www.magnaura.com 

 download

Кандидатстването за ваучер става в Бюрото по труда със следните документи:

- заявление

- декларация за трудово правоотношение

- копие на лична карта

- копие на диплом за завършено образование с текст "Вярно с оригинала" и подпис