ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ

Школа "Магнаура" предлага  фирмено обучение по всички езици, което се провежда в наши зали или по месторабота, в удобно за клиентите време. 
Системата за работа се избира в съответствие с бранша, в който развива дейност фирмата.
Провеждаме курсове по разговорен , бизнес, специализиран чужд език със специфична професионална насоченост според съответното ниво, съобразени с индивидуалните нужди на клиента и курсове за подготовка за международните бизнес-сертификати
Използваме комуникативен подход, включващ интерактивни мултимедийни тестове, мултимедии, аудио- и видеоматериали и др.
Други дейности, които извършваме са: анализ на потребностите на кандидатите за езиково обучение , тест за определяне на стартовото езиково ниво
Поддържаме отчетност и редовна обратна връзка с ръководството на организацията-клиент за резултатите от междинните и крайните тестове и за присъствеността
Съобразяваме се с изискванията на клиента по отношение на основните организационни параметри - начало и край, продължителност, график на часовете и др.
И още...
    * компютърно обучение
    * безплатно обучение с ваучери по схема "Аз мога повече"
    * писмени и устни преводи
    * зали по наем

  •     * тим билдинги
    korporativni_klienti_640