Езикови курсове

Групови и индивидуални форми на обучение Курсовете по чужд език в МАГНАУРA са разработени специално за нуждите на работещите хора и студентите. Основната цел в тези курсове е да помогнем на курсистите да подобрят своите комуникативни способности и да могат да изполват езика свободно в своето ежедневие.

Английски език

Програмата на школа Магнаура е предназначена за ученици 9 -12 клас, студенти и възрастни. Базирана е на учебната система Cutting Edge. След преминаване на пълния курс от Starter до Advanced курсистите придобиват отлични...

Немски език

Програмата на школа Магнаура е предназначена за студенти и възрастни. Базирана е на учебната система Tangram в 6 нива. След преминаване на пълния курс на обучение, курсистите придобиват отлични комуникативни умения и ста...

Испански език

Програмата е предназначена за ученици 15 - 18 год. и възрастни. Базирана е на учебната система Nuevo Ven. След преминаване на пълния курс обучаемите на Магнаура придобиват отлични комуникативни умения и стабилно усвоява...

Френски език

Програмата е предназначена за възрастни. Базирана е на учебната система Campus. След преминаване на пълния курс, обучаемите на школа Магнаура придобиват отлични комуникативни умения и стабилно усвояват френската граматик...

Италиански език

Програмата е предназначена за ученици 9 - 12 клас и възрастни. Базирана е на учебната система Projetto Italiano. След преминаване на пълния курс обучаемите на школа Магнаура придобиват отлични комуникативни умения в чети...

Руски език

Обучението по руски език в школа Магнаура е в четири нива по 80 часа и се провежда по системата КОНТАКТ. След завършване на четвъртото ниво курсистите могат да комуникират свободно.

Турски/Гръцки/Китайски

В тази езикова категория попадат по-рядко изучаваните чужди езици. В тях хората виждат възможност да се запознаят с интересна и много по-различна култура, както и да намерят добра реализация в бъдеще. Търсенето им не е ...