РУСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ


Обучението по руски език в школа Магнаура е в четири нива по 80 часа и се провежда по системата КОНТАКТ. След завършване на четвъртото ниво курсистите могат  да комуникират свободно.

Какво предлага учебната система КОНТАКТ:
Тази система е изключително удачна и максимално съобразена с целите, които са си поставили обучаемите- владеене на езика писмено и говоримо. Системата КОНТАКТ е ориентирана към усвояване на лексика, която се използва в ежедневния език. Учебното съдържание е съобразено с разработените от Института по руски език " А. С. Пушкин" (Москва) международни стандарти за владеене на руски език като чужд.

УЧЕБЕН ПРОЦЕС:

- Учебният материал се покрива за 80 учебни часа, в зависимост от нивото
- 1 учебен час е с продължителност 45 минути
- Вариантите за учебните занятия са:
    през седмицата  2x3 уч.часа
    през почивните дни 1x4 уч.часа

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ
:

Учебник и учебна тетрадка
ru_1    2_01
800x600-2_74822   4_01