УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ TANGRAM

Програмата на школа Магнаура е предназначена за студенти и възрастни. Базирана е на учебната система Tangram в 6 нива. След преминаване на пълния курс на обучение, курсистите придобиват отлични комуникативни умения и стабилно усвояват немската граматика.

УЧЕБЕН ПРОЦЕС:
•    Учебният материал за всяко ниво се покрива за 80 учебни часа
•    1 учебен час е с продължителност 45 минути
•    Вариантите за учебните занятия са:
- през седмицата  2x3 уч.часа
- през почивните дни 1x4 уч.часа
УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ:

•    Учебник и учебна тетрадка СИСТЕМА TANGRAM
•    Тестове
КАКВО ПРЕДЛАГА УЧЕБНАТА СИСТЕМА TANGRAM   
- Интересни текстове, засягащи всички области на съвременния живот: обучение, работа, пътуване, политика, култура и т.н.
- Ясно структурирана граматика и упражнения, които я затвърждават.
- Пълно покриване на всичките четири умения /четене, писане, слушане и говорене/, позволяващи на курсистите да се справят във всякакви реални житейски ситуации.    
И ОЩЕ ...    
- Wörterverzeichnis - речник, приложен към учебника на всяко ниво, подпомагащ усвояването на новата лексика.
- Glossare XXL - хронологичен двуезичен речник
- Видео уроци за развиване на уменията за слушане и разбиране на автентична немска реч.
- Специално разработени видео уроци, затвърдяващи и развиващи граматичната и писмена коректност на курсистите и запознаващи ги със забележителностите, бита и културата на Австрия и Германия чрез статии и видео филми, съвместна разработка на BBC и Goethe Institut.    
СЛЕДВАЩ ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ:
След приключване на последното ниво (съответстващо на В1 по Европейската езикова рамка), курсистите на Магнаура продължават обучението си по учебната програма за покриване на немски сертификати.
1_new    2new_01
3new   4new
5new   6new_640