УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ


Програмата е предназначена за ученици 15 - 18 год. и възрастни. Базирана е на учебната система Nuevo Ven. След преминаване на пълния курс обучаемите на Магнаура придобиват отлични комуникативни умения и стабилно  усвояват испанската граматика.

УЧЕБЕН ПРОЦЕС:
•    Учебният материал в зависимост от нивото се покрива за 60-100 учебни часа
•    1 учебен час е с продължителност 45 минути
•    Вариантите за учебните занятия са:
      през седмицата  2x3 уч.часа 
      през почивните дни 1x4 уч.часа

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ:
Учебник и учебна тетрадка NUEVO VEN

КАКВО ПРЕДЛАГА УЧЕБНАТА СИСТЕМА NUEVO VEN:   
 - Интересни текстове, засягащи всички области на съвременния живот: обучение, работа, политика, култура, пътуване и т.н.
 - Ясно структурирани секции в учебника, разработващи отделните комуникативни умения: Compresion Audita - формираща уменията за слушане; Compresion Lectora - обогатяваща речниковия запас; Lengua - работеща върху изграждане на граматичната коректност.
 - Descubriendo - социокултурна секция, запознаваща курсистите с особеностите и начина на живот на испаноговорящите народи.

И ОЩЕ ...    
   - Съпровождащ уебсайт www.edelsa.es с допълнителни упражнения, който надгражда изучавания материал.
   - Видео уроци за развиване на уменията за слушане и разбиране на автентична испанска реч.
   - Специално разработено за тази система портфолио за самооценка и анализ на постигнатите резултати, базирано на Европейското езиково портфолио.
   - В края на Nuevo Ven 3 са включени уроци за подготовка за сертификата DELE Intermedio.
   
СЛЕДВАЩ ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ:
След пълния курс на обучение, възпитаниците на МАГНАУРА са подготвени за успешно явяване на изпити за испанските серттификати.

ven1_01
ven_2_01
ven3_640_01