УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ

Програмата е предназначена за възрастни. Базирана е на учебната система Campus. След преминаване на пълния курс, обучаемите на школа Магнаура придобиват отлични комуникативни умения и стабилно усвояват френската граматика.

УЧЕБЕН ПРОЦЕС:
- В едно ниво учебният материал се покрива за 160 учебни часа
- 1 учебен час е с продължителност 45 минути
- Вариантите за учебните занятия са:
       през седмицата  2x3 уч.часа
       през почивните дни 1x4 уч.часа

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ:

- Учебник и учебна тетрадка  CAMPUS
- Тестове

КАКВО ПРЕДЛАГА СИСТЕМАТА CAMPUS  
 
- Ясно структурирани учебни единици, работещи по всяко едно от основните комуникативни умения - четене, писане, говорене и слушане.
- Над 1300 упражнения във всяко едно ниво за постигане на граматична и лексикална коректност
- Социокултурни уроци, запознаващи учениците с обичаите, начина на живот и културата на Франция.
- Аудио уроци за развиване на уменията за слушане и разбиране на автентична френска реч.
- Портфолио - специално разработена за този учебник система, насърчаваща курсистите да се самооценят и анализират постигнатите резултати , базирана на Европейското езиково портфолио.
- Подготовка за покриването на сертификатите DELF до ниво В2 по общата Европейска езикова рамка.  

СЛЕДВАЩ ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ:

След пълния курс на обучение, курсистите на МАГНАУРА могат да се включват  в  сертификатно ниво, подготвящо ги  за изпитите DELF.
campus1_01
campus2_01
campus3_new