УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ CUTTING EDGE 
Програмата  на школа Магнаура е предназначена за ученици 9 -12 клас, студенти и възрастни. Базирана е на учебната система Cutting Edge. След преминаване на пълния курс от Starter до Advanced курсистите придобиват отлични комуникативни умения и стабилно усвояват английската граматика.

УЧЕБЕН ПРОЦЕС:
- Учебният материал се покрива за 80-150 учебни часа, в зависимост от нивото
- 1 учебен час е с продължителност 45 минути
- Вариантите за учебните занятия са:
   през седмицата  2x3 уч.часа
   през почивните дни 1x4 уч.часа
УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ:
- Учебник и учебна тетрадка CUTTING EDGE
- Адаптирана английска книжка
КАКВО ПРЕДЛАГА УЧЕБНАТА СИСТЕМА CUTTING EDGE:
- Интересни текстове, засягащи всички области на съвременния живот: обучение, работа, пътуване, политика, култура и т.н.
- Ясно структурирана граматика и упражнения, които я затвърждават.
- Пълно покриване на всичките четири умения /четене, писане, слушане и говорене/, позволяващи на курсистите да се справят във всякакви реални житейски ситуации.    
И ОЩЕ ...   
- Mini-Dictionary - речник, приложен към учебника на всяко ниво, подпомагащ усвояването на новата лексика.
- Аудио уроци за развиване на уменията за слушане и разбиране на автентична английска реч.
- Специално разработени мултимедийни уроци, затвърдяващи и развиващи граматичната и писмена коректност на курсистите.
 - Адаптирани книги от английската или американска класическа литература или базирани на популярни филми, на популярни издателствa , които обогатяват речниковия запас на курсистите и развиват уменията им за четене и слушане.
- Съпровождащ уебсайт www.longman-elt.com/cuttingedge с допълнителни упражнения към всеки един модул от учебната система, който надгражда изучавания материал. За тези, които искат да премерят сили на международно ниво, сайта предлага състезание с награди за най-добрите.
СЛЕДВАЩ ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ:
След пълния курс на обучение, курсистите на МАГНАУРА могат да се включват  в  сертификатно ниво, подготвящо ги  за изпитите на Cambridge University.

1    2new
3   4
5   6