IT КУРСОВЕ

Школа Магнаура предлага компютърно обучение в следните направления:
- Курсове за начинаещи
- Модулни курсове за напреднали
- Курсове за дизайнери

I. КУРСОВЕ ЗА НАЧИНАЕЩИ:
Базисни знания за работа с компютър, операционна система, MS Office и Интернет. Изграждат се основни умения за работа с компютърната конфигурация, както и начините за използване на системен и приложен софтуер. Запознаване с възможностите, които предлага световната мрежа – създаване на умения за ефективно търсене на информация по Интернет. Въвеждат се основни понятия и възможности на Microsoft Word, създават се умения за работа с електронни таблици в Microsoft Excel.
0_logo_640
 II. МОДУЛНИ КУРСОВЕ ЗА НАПРЕДНАЛИ:
1. Текстообработка с МS Word - представят се по-сложни операции по създаване и форматиране на текстови документи; разглеждат се елементи за представяне на структурирана информация и показват се начини за комбиниране на текстова и графична информация.
 word_new2
 2. Електронни таблици в MS Excel - разглеждат се по-сложни операции по редактиране и форматиране на данни в клетки, акцентира се върху работа с формули и диаграми, както и комбиниране на основните видове готови функции.  2_microsoft_excel
 3. Презентации с MS PowerPoint - Курс за потребители с компютърна грамотност, които искат да ползват програмата за представяне на стоки, услуги или научни разработки. Необходими са основни познания за работа с файлове, както и Word и Excel. Придобиване на умения за създаване, оформяне и отпечатване на презентация. Запознаване с основните възможности на програмата MS PowerPoint.  3_powerpoint-logo
 
4. База данни с MS Access - предоставя възможности за работа, както с локални, така и с много потребителски бази данни. Възможност за бърз и лесен преглед и анализ на бизнес решения. Импортиране и експортиране на данни от/към други източници.  Курсът е добро въведение както за бизнес потребители, така и за хора, които планират професионално да се занимават с база данни. 
 access_new
 5. Предпечатна подготовка с MS Publisher - използва се успешно за рекламната дейност  (ефектни брошури, визитни картички, рекламни плакати, листовки, каталози и диплянки) на малката и средна фирма. Пълен набор от шаблони за печатна и електронна реклама, които се отпечатват или публикуват в интернет направо от програмата.  publisher_new
 6. Компютърен машинопис - Курсът по компютърен машинопис предлага овладяване на клавиатура на кирилица и латиница с десетопръстна система за бързопис  6_mashinopis
 III. КУРСОВЕ ЗА ДИЗАЙНЕРИ:
1. CorelDraw -
Графичен редактор за обработка на векторни изображения схеми, знаци, лога, печати, брошури, плакати. Курсът по CorelDraw е предназначен за всеки, който иска да получи знания за продукта. CorelDRAW е един от най-често използваните при изготвяне на рекламни материали.
 7_coreldraw-tutorial
 2. Photoshop - Графичен редактор за обработка на растерни изображения- висококачествени фотографии. Позволява комбинирането на фотографии, текст и графични ефекти. Използва се широко за подготовка на качествени многокомпонентни изображения за книги и списания.  8_photoshop-logo
3. Уеб дизайн с HTML - програмен език за създаване и използване на изображения, таблици, формуляри и публикуване на сайт. Владеенето на HTML е основа за всеки, който иска да създава интернет сайтове, независимо дали професионално или любителски, дори и когато се използват графични редактори за генериране на сайтове. 9_html-logo