ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК -  TOEFL

При кандидатстване във висше учебно заведение в САЩ, Канада, Великобритания или европейски университети, които предлагат обучение на английски език задължително се полага теста ТOEFL. Той проверява езиковите умения и се състои от 4 части: Listening, Speaking, Reading, Writing. Оценяването се извършва по точкова система, като максималният брой точки е 120. Тестът е с валидност 2 години.

УЧЕБЕН ПРОЦЕС:
- подготовката за изпита се покрива за 80 часа
- 1 учебен час е с продължителност 45 минути
- вариантите за учебните занятия са:
   през седмицата 2 х 3 учебни часа
   през уикенда 1 х 4 учебни часа
УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ:
-  учебник на издателство Longman
-  CD-ROM за допълнителни  практични упражнения, като резултатите от тези упражнения се изпращат на преподавателя on-line с възможност за Internet мониторинг на прогреса на всеки един курсист       
- допълнителни книжни и интернет базирани материали за практическа подготовка
КАКВО ПРЕДЛАГА УЧЕБНИКА:
 достъпно представяне на изискванията за покриване на четирите компонента на изпита (четене, слушане, говорене и писане)
всеки компонент се въвежда от предварителен тест (Pre-test) и завършва със заключителен тест(Post test), което дава възможност на кандидатите да проследят своя прогрес за съответния компонент
множество примерни и практически задачи по всичките четири компонента от изпита
скала за оценяване съобразно новия интернет базиран вариант на изпита
-  8 мини теста (Mini tests)
-   2 цялостни теста (Complete tests)
toefl_01

За справка за възможни дати за тестване кликнете ТУК. Списъкът показва тест-центровете в България и възможните датите за явяване. В момента на регистрация е възможна промяна в датите! За справка, моля обадете се в Инфо-Центъра.

В деня на регистрацията трябва да:

  • сте регистриран/а в страница на TOEFL: кликнете ТУК
  • посочите потребителското име и паролата от Вашия профил
  • да посочите желанте от Вас дати за тестуване, като първо, второ и трето желание
  • внесете такса за изпит TOEFL: $200 (сумата трябва да е в долари!)
  • внесете регистрационна такса: 25 лв.
imagescam5f85u