ИЗПИТИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - ILEC и IELTS

ILEC се признава от водещи юридически асоциации и удостоверява  езиковите умения в международен правен контекст. Сертификатът ILEC e създаден по начин, който да удовлетворява както работодателите, така и юристите.

IELTS е  доказателство за познания и умения в английския език сред образователни институции във Великобритания, Австралия, Нова Зеландия, САЩ, Канада, в рамките на Европейския съюз и извън тях.  IELTS също така е едно от изискванията за емиграция в Австралия, Нова Зеландия и Канада.

1. Сертификатен курс ILEC (International Legal English Certificate)
За кого e подходящ:
Курсът по правен английски е подходящ за квалифицирани адвокати и студенти по право, желаещи да се реализират в международна работна среда след завършването си. Необходими са добри познания по английски език - ниво В1 по Общата европейска езикова рамка. 

За какво служат сертификатите:
- за обучение по право в чужбина
- за престижна кариера на юристи, работещи в международна правна среда
- доказателство за езиковите умения в международен правен контекст
Какъв е формата на изпитите:
Продължителността на изпита е 3 часа и половина и се състои от 4 отделни модула: четене, писане, слушане и говорене. Последният модул се провежда устно от квалифицирани изпитващи към Cambridge ESOL
УЧЕБНА ПРОГРАМА:
- запознаване с практики при съставяне на съвременни договори
- изготвяне на точна кореспонденция
- специализирана терминология, свързана със сфери на правото
- изнасяне на правни презентации на английски
- дискусии на правни казуси и упражняване на езиковите умения в реалистичен контекст
- полагане на тестове за изпитна подготовка
УЧЕБЕН ПРОЦЕС:
- 8 месечен курс  с продължителност 180 уч.ч., разпределени в два модула
- график на учебни занятия
   през седмицата вечер 2x3 уч.ч.  
   събота или неделя 1x5 уч.ч.
УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ:
- учебник и учебна тетрадка International Legal English
- граматика
- тестови книжки
Курсистите покриват ниво на владеене на езика B2-C1 по Общата европейска езикова рамка.

ilec_flyer_new_640

2. Сертификатен курс IELTS (International English Language Testing System)
IELTS е доказателство за познания и умения по английския език сред образователни институции във Великобритания, Австралия, Нова Зеландия, САЩ, Канада, в рамките на Европейския съюз и извън тях.  IELTS също така е едно от изискванията за емиграция в Австралия, Нова Зеландия и Канада. Сертификатът е с валидност 2 години. Необходимо е ниво В1 по Общата европейска езикова рамка.
За какво служат сертификатите:

- за кандидатствате в училище, колеж или университет
- за емигрирация във Великобритания, Канада, Нова Зеландия, Австралия
- за високо ниво на езиковите компетенции
Какъв е формата на изпитите:
IELTS съществува в два изпитни формата:
- Академичен модул (предназначен за обучение в англоезични университети, за следдипломна квалификация или продължаващи обучението програми)
- Общ модул (насочен към умения в социална и работна среда)
УЧЕБНА ПРОГРАМА:
- обогатяване на лексикалния запас и техниката чрез писмените задачи
- работа над автентични текстове от част четене, сходни с тези на самия изпит
- писане на мотивационно писмо за кандидатсване в университет
- полагане на тестове за изпитна подготовка
УЧЕБЕН ПРОЦЕС:
Подготовката за изпита се покрива за 80 часа. Вариантите за учебните занятия са през седмицата 2 х 3 уч.ч. или   събота/неделя 1x5 уч.ч. 

 1_ielst_logo
 2_ielst_logo