ИЗПИТИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - CAMBRIDGE  ESOL

 Сертификати на University of Cambridge ESOL Examinations са най-престижните международни и безсрочни документи за владеене на английски език. Ежегодно на изпитите се явяват над 2 милиона души в 135 страни по света. Подготовката в сертификатните курсовете развива езиковите умения, повишава езиковото ниво и запознава детайлно със спецификата на всяка една от изпитните задачи.

За кого са подходящи:
Тези курсове са подходящи за ученици, студенти и възрастни, които планират да се явят на изпит за сертификатите FCE, CAE, CPE на University of Cambridge и IELTS . Необходимо ниво по Общата европейска езикова рамка– В1.
За какво служат сертификатите на  Cambridge ESOL:
- за кандидатстване в университет
- за изграждане на престижна кариера.
- доказва по категоричен начин високото ниво на владеене на езика
Какъв е формата на изпитите:
FCE, CAE и CPE имат 5 секции: четене, писане, употреба на езика, слушане, говорене. За всеки един от изпитите сложността и времетраенето в отделните секции са различни.
english
ВИДОВЕ СЕРТИФИКАТНИ КУРСОВЕ:
1. Сертификатен курс FCE (First Certificate in English)
FCE е международен сертификат за владеене на английски език, който съответства на ниво B2 от Общата европейска езикова рамка. Признава се от работодатели и образователни институции като доказателство за ниво на владеене на езика над средното.
УЧЕБНА ПРОГРАМА:
- детайлно запознаване с изпита и неговите критериите
- задълбочена работа по неговите компоненти
- усвояване на изпитни стратегии
- полагане на практически тестове
УЧЕБЕН ПРОЦЕС:
- Целогодиш курс  от м.октомври до м.юни
- График на учебни занятия- събота или неделя 1x5 уч.ч.
Учебни материали:
- Учебник и учебна тетрадка First Certificate Expert
- Граматика
- Тестови книжки
СЛЕДВАЩ ЕТАП:
Курсистите на школа Магнаура продължават подготовката си в сертификатен курс Сертификатен курс CAE (Certificate in Advanced English).
1_1_fce
 2. Сертификатен курс CAE (Certificate in Advanced English)
CAE е вторият международен сертификат за владеене на английски език на University of Cambridge, който съответства на ниво C1 от Общата европейска езикова рамка. CAE се изисква от университети и работодатели в цял свят. Изпитът тества уменията за свободно използване на английски език в реални ситуации. Трудността на изпита налага подготовката за него да се извършва в продължение на 2 години.
2.1. Сертификатен курс CAE1 (Certificate in Advanced English)
Курсът е плавен преход между сертификатната подготовка за  FCE и САЕ на Cambridge ESOL.
УЧЕБНА ПРОГРАМА:
- преговор и усвояване на специфични сложни граматични структури
- натрупване на богат лексикален запас
- усвояване на  разнообразни форми на писмена и устна комуникация
- запознаване с особеностите на отделните компоненти и упражнения върху тях
- полагане на практически тестове  по формата на изпит САЕ
УЧЕБЕН ПРОЦЕС:
- Целогодиш курс  от м.октомври до м.юни
- График на учебни занятия- събота или неделя  1x4 уч.ч.
УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ:
-Учебник и учебна тетрадка Advanced Expert CAE
-Граматика
-Тестови книжки
СЛЕДВАЩ ЕТАП:Курсистите на школа Магнаура продължават подготовката си в сертификатен курс Сертификатен курс CAE 2 (Certificate in Advanced English).
2.2.  Сертификатен курс CAE2 (Certificate in Advanced English)
Certificate of Advanced English е най-желания сертификат за владеене на английски език, който ви отваря вратите към световното образование и мечтаната кариера.
УЧЕБНА ПРОГРАМА:
- детайлно запознаване с изпита и неговите критериите
- задълбочена работа по неговите компоненти
- усвояване на изпитни стратегии
- полагане на практически тестове
УЧЕБЕН ПРОЦЕС:
-Kурс  с продължителност 5 или 8 месеца
- График на учебни занятия- събота или неделя  1x5 уч.ч.
УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ:
-Учебник и учебна тетрадка и Граматика от САЕ1
-Тестови книжки
СЛЕДВАЩ ЕТАП:
Курсистите на школа Магнаура продължават подготовката си в сертификатен курс Сертификатен курс CРE (Certificate in Proficiency English).
3. Сертификатен курс CPE (Certificate of Proficiency in English)
CPE е най-високото ниво на компетентност. Той съответсва на ниво C2 от Общата европейска езикова рамка.  Признат е за прием от британските и много други университети в англо-говорящите страни. Позволява да се кандидатства за работа, изискваща най-висока степен на владеене на езика.
Учебната система е Upstream. Програмата на курса запознава детайлно с изпита и критериите на изпитващите от университета Кеймбридж, води до усвояване на изпитни стратегии, правят се практически тестове.
1_2_imagescagmn2jl
grammar
1_3_cpe